MVDr. Jana Jeřábková

Vystudovala jsem Veterinární a Farmaceutickou univerzitu v Brně, obor veterinární lékařství, které jsem úspěšně zakončila v roce 2011. Od té doby jsem pracovala na několika pracovištích, kde jsem získávala cenné poznatky v medicíně malých zvířat, abych mohla v březnu 2017 zahájit provoz vlastní veterinární ordinace ve svém rodném městě.


Jsem členkou Komory veterinárních lékařů a České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.


Abych mohla poskytovat veterinární léčbu na vysoké úrovni, pravidelně navštěvuji vzdělávací semináře nejen u nás, ale i v zahraničí. Mým cílem je vést pracoviště, kde bude kladen důraz na osobní a individuální přístup nejen ke zvířecím pacientům, ale i k jejich majitelům.


Všechna práva vyhrazena veterinatremosnice.cz